A1 Consult, Havne- og Vandbygger

A1 Consult er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma, der tilbyder højt specialiseret ingeniørbistand indenfor anlægstekniske og tværfaglige projekter. Herunder kan nævnes projektledelse og tilsyn på komplicerede tværfaglige projekter i ind- og udland såvel som tekniske analyser af komplette eller udvalgte dele af marine anlæg.

Vores ydelser er baseret på mere end 15 års erfaring med teknisk rådgivning og projektledelse indenfor marine anlæg, og vores kompetencer spænder fra et bredt kendskab til design og udførsel af anlægstekniske projekter, geoteknik og vandbygning til ekspertviden indenfor design af havnekonstruktioner, kystbeskyttelse, marine anlæg og havvindmøller.

A1 Consult har et bredt netværk af højt kvalificerede og erfarne samarbejdspartnere indenfor havnemrådet såvel som vindområdet, og kan tilbyde kvalificeret rådgivning indenfor alle typer af marine projekter.

A1’s vision er at blive kendt som den kompetente rådgiver, der er til stede, der tænker og som leverer.

Du er velkommen til at kontakte os for en uformel snak om, hvordan A1 kan hjælpe dig.

Nyheder

30.04.2016: Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen. Munck Havne & Anlæg har påbegyndt entreprisen vedr. renovering af inderhavnen i Horsens Havn. Entreprisen forventes afsluttet primo juni 2017.
18.04.2016: Julesminde Havn og Marine, Havnekran. Den nye havnekran i Juelsminde Havn og Marina er nu afleveret og idriftsat.
14.03.2016: Aabenraa Havn, Renovering af Nyhavn. MT Højgaard har påbegyndt entreprisen vedr. renovering af Nyhavn i Aabenraa Havn. Entreprisen forventes afsluttet ultimo 2016.
10.01.2016: Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen. A1 Consult udfører detailprojektering af renovering af inderhavnen. Entreprisen forventes opstartet april/maj 2016 med aflevering af juni 2017.
07.01.2016: A1 Consult har modtaget Randers Erhvervspris 2016.